Pharmacies open on Sunday 17th October 2021

Valletta, Floriana Royal Pharmacy, 271, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta 21252396


Il-Ħamrun, Il-Marsa Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri, il-Marsa 21221701


Ħal Qormi, Santa Venera Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz, Ħal Qormi 21443221


Birkirkara, Fleur-de-Lys Remedies Pharmacy, Triq Tumas Fenech, Birkirkara 21441589

Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa O’Hea Pharmacy, 128, Triq Manoel, il-Gżira 21330268


San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, L-Ibraġ St. Julian’s Pharmacy, 24, Triq G. Borg Olivier, San Ġiljan 21369426


Tas-Sliema Wales Pharmacy, 183, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema 21335492

Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar, Ħal Balzan 21445741

Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr Brown’s Grognet Pharmacy, 41, Triq il-Kostituzzjoni, il-Mosta 21432038

Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra Brown’s Pharmacy, 69, Triq George Borg Olivier, il-Mellieħa 21523554

Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misraħ Dorell, Santa Luċija 21890111

L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) Vittoriosa Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu 27600126

Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Sharon’s Pharmacy, 6. Triq in-Nadur, Marsaskala 21637300

Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja Green Cross Pharmacy, 8, Misraħ Gregorio Bonnici, iż-Żejtun 21693723

Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Milia’s 42, Vjal il-Blue Grotto iż-Żurrieq 21689971

Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Franġisk Farrugia, Ħaż-Żebbuġ 21462068

Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, Rabat Malta 21455479

Ir-Rabat Għawdex Castle Pharmacy, 2, Misraħ l-Indipendenza, Victoria Għawdex 21556970

Area 19 Other Localities – Gozo Lauretana Pharmacy, 36, Triq l-Imġarr, Għajnsielem Għawdex 21563017