Pharmacies open on Sunday 11th September 2016

0
177
Area 1 Valletta, Floriana 7 Floriana Floriana  Dispensary,29, Triq Vincenzo Dimech, Floriana  

21233034

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa 2 Fra Diego Fra Diego Dispensary, 94, Triq Villambrosa,   il-Ħamrun  

21224898

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera 9 Aniċi Anici Pharmacy, Triq Anici, Ħal Qormi  

21487162

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys 11 St. Jude St. Jude Pharmacy, 213, Triq il-Wied Birkirkara  

21492151

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa 3 St. Anthony St. Anthony Pharmacy, 56, Triq  San Ġużepp, Tal-Pieta  

21237327

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ 11 Merħba Spiżerija Merħba, Shop 2, Triq Lapsi, Ta’ Giorni  

21333886

Area 7 Tas-Sliema 7 Remedies Remedies Pharmacy, 133, Triq Rudolfu, Tas-Sliema (Ex Rudolph Pharmacy)  

21344722

Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan 3 M4 M4 Pharmacy, Triq il-Linja, Ħ’Attard  

21436531

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr 8 St. Albert St. Albert Pharmacy, Triq l-Oratorju, il-Għargħur  

21413402

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra 2 St. Simon St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba  

21571649

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija 5 Sonren Sonren Pharmacy, Triq iż-Żejtun, Ħal Tarxien  

21672757

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) 4 Vittoriosa Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu  

21807529

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) 7 Fgura Fgura Pharmacy, Triq il-Koppla, Fgura  

21675250

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja 4 Health Junction Health Junction Pharmacy, Triq Alfred Cachia Zammit, Iż-Żejtun  

21661644

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, 7 Central Central Pharmacy, 6, Triq San Ġużepp, Ħal Luqa  

21692546

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi 9 The Bypass The Bypass Pharmacy, Triq Mikiel Azzoppardi, is-Siġġiewi  

21461681

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa 2 Sta Marija Santa Marija Pharmacy, Misraħ Frenċ Abela, Ħad-Dingli  

21452447

Area 18 Ir-Rabat Għawdex 2 Abela Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria Għawdex  

21556170

Area 19 Other Localities – Gozo 1 Joyce Joyce’s Pharmacy, Vjal it-8 ta’ Settembru, ix-Xagħar Għawdex  

21561486