Pharmacies open on Saturday 1st May 2021

Area 1 Valletta, Floriana Empire Pharmacy, 77, Triq it-Teatru l-Antik, Il-Belt Valletta 21225785


Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa Chemimart International Pharmacy, 650, Triq il-Kbira San Ġużepp, Il-Ħamrun 21236477


Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz, Ħal Qormi 21443221


Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys The Local Dispensary, Triq Kan. K. Pirotta, Birkirkara 21493549


Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa St. Luke’s Pharmacy, Triq San Luqa, Tal-Pietà 21241293


Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ Potter Chemists Ltd, Triq Wilga, Paċeville 21363244


Area 7 Tas-Sliema Chemimart Pharmacy . 4,5,6, il-Piazzetta, Triq it-Torri, Tas-Sliema 21338369


Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja k/m Triq Santa Katerina, Ħ’Attard 21413442


Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr Brown’s Chemists, Triq San Pawl, in-Naxxar 21417652


Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra Brown’s Pharmacy, 69, Triq George Borg Olivier, il-Mellieħa 21523554


Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija St. Monica Pharmacy, 157, Triq Santa Monika, Paola 21665848


Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu 27600126

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Polymer, Triq ix-Xagħjra, Ħaż-Żabbar 21676263


Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja St. Catherine Pharmacy, Plot 3, Triq il-Qadi, iż-Żejtun

21678039


Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Kirkop Pharmacy, 9, Triq il-Parroċċa, Ħal Kirkop 21682028

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Franġisk Farrugia, Ħaż-Żebbuġ 21462068

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat Malta 21454274

Area 18 Ir-Rabat Għawdex Palm Pharmacy, 2, Triq il-Palma, Victoria, Gozo 21566170

Area 19 Other Localities – Gozo Pisani Pharmacy, Bini Ġdid, Triq Sannat, is-Sannat Għawdex 21564447