Pharmacies open on Thursday 8th September 2016

0
170
American pharmacist serving senior man in pharmacy
Area 1 Valletta, Floriana 7 Floriana Floriana  Dispensary,29, Triq Vincenzo Dimech, Floriana  

21233034

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa 5 Darwin Darwin Pharmacy,  152, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun  

21221512

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera 2 St. Venera St. Venera Pharmacy, 532, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera  

21238625

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys 6 Herba Herba Pharmacy, 183, Triq il-Kbira, Birkirkara  

21443406

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa 9 Charing Charing Pharmacy, Triq il-Mimosa, Tal-Pietà  

21232954

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ 15 San Giorgio San Giorgio Pharmacy, Triq Manwel Buhagiar, Pembroke  

21378485

Area 7 Tas-Sliema 2 Norman’s Norman’s Pharmacy, 133, Triq il-Kbira Tas-Sliema  

21332243

Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan 2 Balzan Balzan Pharmacy, 70, Triq San Franġisk,  Ħal Balzan  

21444035

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr 17 Reeds 191, Triq il-21 ta’ Settembru, in-Naxxar  

27130068

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra 1 Parkes Parkes Pharmacy, 582, Triq San Pawl, San Pawl il-Baħar  

21571764

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija 3 Sta. Lucia Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misraħ Dorell, Santa Luċija  

21890111

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) 8 Milia’s Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera il-Birgu  

27023322

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) 4 Felice Felice Pharmacy, 95, Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar  

21827939

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja 1 Gerada Gerada Pharmacy, 146, Triq Mater Boni Cosniglii, iż-Żejtun  

21806009

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, 2 Qrendi Qrendi Pharmacy, 6, Triq il-Kbira, il-Qrendi  

21683781

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi 1 Brown’s Brown’s Pharmacy, 47, Vjal il-Ħelsien, Ħaż-Żebbuġ  

21465411

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa 7 Imtarfa Imtarfa Pharmacy, 207 Triq San David,  l-Imtarfa  

21451261

Area 18 Ir-Rabat Għawdex 2 Abela Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria Għawdex  

21556170

Area 19 Other Localities – Gozo 5 Lauretana Lauretana Pharmacy, 36, Triq l-Imġarr, Għajnsielem Għawdex  

21563017