Pharmacies open on Sunday 17th April 2022

Pharmacy

Area 1 Valletta, Floriana New British Dispensary, 109/110, Triq San Ġwann, Il-Belt Valletta 21244813

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa Remedies Pharmacy, 678, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun 21245627

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera  Tal-Ħlas Pharmacy, 60, Triq Tumas Fenech k/m Triq l-Imdina 21487739

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys Pharmaplus, Triq Ganu, Birkirkara 21492958

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa  Regal Pharmcay, 39B, Triq Antonio Bosio, L-Imsida 21313115

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ San Ġwann Pharmacy, 11, Triq Feliċ Borġ, San Ġwann 21386974

Area 7 Tas-Sliema  Remedies Pharmacy, 144, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema 21344722

Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan  St. Michael Pharmacy, Misraħ tat-Transfigurazzjoni, Ħal-Lija 21435875

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr St. Mary Pharmacy, -Mġarr Dispensing Chemists, 71, Triq Sir Harry Luke, L-Imġarr Malta 21580711

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra  St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba 21571649

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija  Fleming Pharmacy, 61, Triq Ħaż-Żabbar, Paola 21696893

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO)  Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu 27600126

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Felice Pharmacy, 95, Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar 21827939

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja  Green Cross Pharmacy, 8, Misraħ Gregorio Bonnici, iż-Żejtun 21693723

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop,  Kirkop Pharmacy, 9, Triq il-Parroċċa, Ħal Kirkop 21682028

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi  Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Franġisk Farrugia, Ħaż-Żebbuġ 21462068

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa  Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat Malta 21454247

Area 18 Ir-Rabat Għawdex Palm Pharmacy, 2, Triq il-Palma, Victoria, Gozo 21566170

Area 19 Other Localities – Gozo  Tony’s Pharmacy, “Egret Court”, Triq il-Wied, Marsalforn Għawdex 21563617

‘General Practitioners’ Service in Health Centres on Sundays and Public Holidays

Mosta, Paola and Floriana Health centres are open for emergencies 24 hours 7 days a week. 

Gzira health centre is also open for emergencies (cases requiring urgent medical attention) between 8am and 5pm and a nursing service is available between 8am and 8pm on Sundays and public holidays.

The public should attend the health centre of their catchment area. Persons without any identity card will not be attended to.