Pharmacies open on Sunday 24th January 2021

Area 1 Valletta, Floriana Royal Pharmacy, 271, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta 21252396


Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa Trinity Pharmacy, 32 Triq il-Marsa, Marsa 21235595


Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Ħal Qormi 21487020


Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys Marrit Pharmacy, Triq l-1 ta’ Mejju, Fleur-de-Lys Birkirkara 21488613


Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa St. Matthew’s Pharmacy, Triq ix-Xatt, il-Gżira. 21311797


Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ San Ġwann Pharmacy, 11, Triq Feliċ Borġ, San Ġwann 21386974


Area 7 Tas-Sliema Wales Pharmacy, 183, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema 21335492

Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja k/m Triq Santa Katerina Ħ’Attard 21413442

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr St. Louis Pharmacy, Shop 1, Bohemian Courts, Vjal l-Indipendenza, il-

Mosta 21432802

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra Il-Gżejjer Pharmacy, Triq il-Kurazza, il-Qawra 21581876

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija St. Monica Pharmacy, 157, Triq Santa Monika, Paola 21665848

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl, Bormla 21821671

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Mediatrix Plus Pharmacy, 7, Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar 27826685

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja Medicaid Pharmacy, 62, Vjal it-Torri Gudja 21676294

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Prestige Pharmacy, 16, Triq San Ġużepp, Ħal Kirkop 21641328

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Tal-Grazzja Pharmacy, Triq Franġisk Farrugia, Ħaż-Żebbuġ 21462068

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa Imtarfa Pharmacy, 207 Triq San David, l-Imtarfa 21451261

Area 18 Ir-Rabat Għawdex Fontana Pharmacy, Triq il-Għajn, Fontana 21566979

Area 19 Other Localities – Gozo Vella Pharmacy, 15, Triq it-13 ta’ Diċembru, in-Nadur Għawdex 21566431