Pharmacies open on Sunday 3rd January 2021

Area 1 Valletta, Floriana  Chemimart Pharmacy, 14, Triq Sant’Anna, Floriana 21239310

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri, il-Marsa 21221701

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera Pinto Pharmacy, 43, Triq San Bastjan, Ħal Qormi 21487311

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys  Remedies Pharmacy, Triq Tumas Fenech, Birkirkara 21441589

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, TaXbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa Tonys Pharmacy, 100, Triq Sir Patrick Stuart, il-Ġżira 21332080

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta Giorni, L-Ibraġ San Giorgio Pharmacy, Triq Manwel Buhagiar, Pembroke 21378485

Area 7 Tas-Sliema 3 Victor;s Pharmacy, 9, Triq it-Torri, Tas-Sliema 21330352

Area 8 Ħal-Lija, ĦAttard, Ħal Balzan St. Michael Pharmacy, Misraħ tat-Transfigurazzjoni, Ħal-Lija 21435875

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr Mġarr Pharmacy, Triq il-Kbira c/w Triq Vitale, l-Imġarr Malta 21577784

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra  St. Pauls Bay Pharmacy, 504, Triq il-Kbira, San Pawl il-Baħar 21575276

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija  Fleming Pharmacy, 61, Triq Ħaż-Żabbar, Paola 21696893

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) Milias Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu 27600126

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO)  San Ġwakkin Pharmacy, 1 Triq Sant Anna, Marsaskala 21637994

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja  Green Cross Pharmacy, 8, Misraħ Gregorio Bonnici, iż-Żejtun 21693723

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, Chrysantemum Pharmacy, Triq San Nikola, il-Qrendi 21680828

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi  Remedies Pharmacy, Peter Pan, Triq Nikola Zammit, Is-Siġġiewi 21460828

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa  St. Anthony Pharmacy, 18 Triq il-Kbira, Rabat Malta 21454187

Area 18 Ir-Rabat Għawdex  Batu Pharmacy, 38, Triq il-Palma, Victoria Għawdex 21551841

Area 19 Other Localities – Gozo  Lauretana Pharmacy, 36, Triq l-Imġarr, Għajnsielem Għawdex 21563017