Pharmacies open on Sunday 6th September 2020

Area 1 Valletta, Floriana Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Il-Belt Valletta 21238355

Area 2 Il-Ħamrun, Il-Marsa  San Raffael Pharmacy, 247, Triq Ħal Qormi, il-Marsa 21221118

Area 3 Ħal Qormi, Santa Venera Lantern Pharmacy, Misraħ il-Kebbies, Santa Venera 21444648

Area 4 Birkirkara, Fleur-de-Lys  Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris, Birkirkara 21496089

Area 5 Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa  St. Anthony Pharmacy, 56, Triq San Ġużepp, Tal-Pieta 21237327

Area 6 San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ  San Giorgio Pharmacy, Triq Manwel Buhagiar, Pembroke 21378485

Area 7 Tas-Sliema  Chemimart Pharmacy . 4,5,6, il-Piazzetta, Triq it-Torri, Tas-Sliema 21338369

Area 8 Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos, l-Iklin 21415499

Area 9 Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr Reeds Pharmacy 191, Triq il-21 ta’ Settembru, in-Naxxar 27130068

Area 10 Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra  El Medina Chemist, Triq il-Maskli, il-Qawra 21576308

Area 11 Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misraħ Dorell, Santa Luċija 21890111

Area 12 L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO)  Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu 27600126

Area 13 Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO)  Fgura Pharmacy, Triq il-Koppla, Fgura 21675250

Area 14 Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja Gudja Pharmacy, Triq il-Kappillam c/w Triq William Baker il-Gudja 21696422

Area 15 Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop,  Central Pharmacy, 6, Triq San Ġużepp, Ħal Luqa 21692546

Area 16 Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Remedies Pharmacy, Peter Pan, Triq Nikola Zammit, Is-Siġġiewi 21460828

Area 17 Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa  Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat Malta 21454274

Area 18 Ir-Rabat Għawdex  Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria Għawdex 21556170

Area 19 Other Localities – Gozo St. John Pharmacy, 85, Triq l-Indipendenza, ix-Xewkija Għawdex 21563052