Pharmacies open on Sunday 9th October 2016

0
123
Pharmacy

Area 1
Valletta, Floriana Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Il-Belt Valletta
21238355
Area 2
Il-Ħamrun, Il-Marsa Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri, il-Marsa
21221701
Area 3
Ħal Qormi, Santa Venera Brown’s Pharmacy, 278, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi
21499697
Area 4
Birkirkara, Fleur-de-Lys Remedies Pharmacy, Triq Tumas Fenech, Birkirkara
21441589
Area 5
Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa Regional Pharmacy, Triq E. H. Furse, L-Imsida
21312449
Area 6
San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ San Giorgio Pharmacy, Triq Manwel Buhagiar, Pembroke
21378485
Area 7
Tas-Sliema Chemimart Pharmacy . 4,5,6, il-Piazzetta, Triq it-Torri, Tas-Sliema
21338369
Area 8
Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan  Misraħ Kola Pharmacy, Triq il-Pitkali Ħ’Attard
21434137
Area 9
Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr Pillbox Pharmacy, 63, Triq il-Bjad, in-Naxxar
21417406
Area 10
Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba
21571649
Area 11
Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija  Theresa Jo Pharmacy, 3A, Triq Xintill, Ħal Tarxien
21672703
Area 12
L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO) mMilia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu
27600126
Area 13
Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) St. Elias Pharmacy Triq San Elija ix-Xagħjra
21660300
Area 14
Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja Green Cross Pharmacy, 8, Misraħ Gregorio Bonnici, iż-Żejtun
21693723
Area 15
Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop, mMqabba Central Pharmacy, 5, Triq Santa Katerina, l-Imqabba
21641133
Area 16
Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi Spiżerija Ħal Mula, Triq Dun Salv Ciappara, Ħaż-Żebbuġ
21461693
Area 17
Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, Rabat Malta
21455479
Area 18
Ir-Rabat Għawdex Taċ-Ċawla Pharmacy, Triq 7 ta’ Ġunju 1919, Victoria Għawdex
21557819
Area 19
Other Localities – Gozo Pisani Pharmacy, Bini Ġdid, Triq Sannat, is-Sannat Għawdex
21564447